השקעות רפואיות

קרן גידור - Sphera Global Healthcare

SPHERA Global Healthcare הינה שותפות בין ארקין אחזקות לבין ספרה ניהול קרנות בע"מ. זוהי קרן מניות באסטרטגיית long\short, הממוקדת בתעשיות פארמה וביוטכנולוגיה בינלאומיות. מטרתו של מנהל ההשקעות היא לייצר תשואה ארוכת-טווח, רציפה ואטרקטיבית, שתוצאותיה הן מעל לממוצע בתעשייה, תוך ניהול סיכונים מוקפד.